Naar inhoud

Start van het Brugeo-project

Gepubliceerd op

Het Brugeo-project ging van start op 1 januari 2016. Het is een “onderzoeksgericht” project dat een betere benutting beoogt van het geothermische potentieel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het wordt gecoördineerd door de Université libre de Bruxelles (ULB) en mag eveneens de Vrije Universiteit Brussel (VUB), het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België (via de Belgische Geologische Dienst), Leefmilieu Brussel en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) tot zijn partners rekenen.

De Europese EFRO-fondsen zijn erop gericht de economische en sociale cohesie binnen de Europese Unie te versterken en tegelijk de regionale onevenwichtigheden te corrigeren. Dit fonds financiert diverse steunmaatregelen en instrumenten: 

  • rechtstreekse investeringssteun in bedrijven om duurzame banen te creëren;
  • infrastructuur in verband met onderzoek en innovatie, telecommunicatie, leefmilieu, energie en vervoer;
  • financieringsinstrumenten (kapitaal-risicofonds, lokaal ontwikkelingsfonds, enz.) ter ondersteuning van regionale en lokale ontwikkeling en om de samenwerking tussen steden en regio’s te bevorderen;
  • maatregelen omtrent technische bijstand.

Europese steun verkrijgen

Back to top of page

Zich abonneren op alle nieuws omtrent geothermie in Brussel