Naar inhoud

Mijn project, stap per stap

De applicatie BrugeoTool geeft informatie die nodig is voor het opzetten van een geothermisch project in het Brussels Hoffdstedelijk Gewest.

Gebaseerd op een locatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het is dus mogelijk om informatie te verkrijgen over:

  • de (voor)haalbaarheid van de inplanting van een geothermisch systeem; 
  • de lokale milieueisen en de fases en procedures betreffende het onderzoek van de milieuvergunning;
  • de bodemgegevens (geothermische, geologische en hydrogeologische kenmerken);
  • typische dimensioneringen

De application BrugeoTool is ontwikkeld als onderdeel van het project EFRO Brugeo, gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Europese Unie.

Back to top of page

Zich abonneren op alle nieuws omtrent geothermie in Brussel