Naar inhoud

Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de administratie voor leefmilieu en energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en staat in voor de milieumaterie. Twee departementen dragen bij tot het Brugeo-project.

Leefmilieu Brussel is de administratie voor leefmilieu en energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en staat in voor de milieumaterie. Twee departementen dragen bij tot het Brugeo-project.

Het departement “Water” beschikt over een groot aantal terreingegevens met betrekking tot de Brusselse hydrogeologie en watervoerende lagen. Hun expertise in dit gebied is noodzakelijk voor de typering van het afvloeiende grondwater in Brussel en voor de beschrijving van de impact ervan op de dimensionering van de geothermische systemen.

Het departement “Risicobeheer” bekommert zich om de milieu-uitdagingen die verband houden met de installatie en het gebruik van de geothermische systemen. Het neemt een centrale plek in binnen de denkoefening over de vernieuwde regels inzake milieutoelatingen voor geothermische systemen in Brussel.

Als overheidsdienst vormt Leefmilieu Brussel tot slot de schakel tussen de interne projectontwikkelingen en de burgers. 

Back to top of page

Zich abonneren op alle nieuws omtrent geothermie in Brussel