Naar inhoud

Omtrent Brugeo

Het Brugeo-project geniet een financiering van het EFRO-fonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Europese Unie. Het project heeft als doel het geothermische potentieel van het Brussels Gewest te promoten, in het bijzonder de toepassing van ondiepe geothermie gekoppeld aan een warmtepomp. Het geothermische potentieel in kaart brengen zal het gebruik van deze duurzame en hernieuwbare energiebron in de hand werken.

Met de bewustwording omtrent de klimaatverandering en de aangekondigde schaarste van fossiele brandstoffen is de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in volle opgang. Ondiepe geothermie maakt deel uit van deze opkomende technieken. Het voordeel is dat ze in termen van uitstoot een propere techniek is, alsook een nagenoeg onuitputtelijke bron van thermische energie is. Nochtans wordt de installatie van nieuwe geothermische systemen voor het ogenblik afgeremd in het Brussels Gewest, onder andere door het gebrek aan nauwkeurige kennis over de Brusselse ondergrond, hetgeen de juiste dimensionering van deze systemen en/of de analyse van de rentabiliteit van investeringen in projecten van grote omvang in de weg staat.

Binnen deze context kadert het BruGeo-project, dat het promoten van het geothermische potentieel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor ogen heeft. Dit vierjarige project (2016-2020) geniet een financiering van het Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO-FEDER) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Europese Unie. 

Gelet op de geologische en stedelijke context van Brussel focust dit project op ondiepe geothermie (diepte tot ongeveer 250 meter), in het bijzonder op gesloten systemen (thermische uitwisseling tussen de bodem en een warmtegeleidende vloeistof in verticalen, gesloten sondes) en open systemen (oppompen van grondwater uit de watervoerende lagen) gekoppeld aan een geothermische warmtepomp aan de oppervlakte. 

Concreet gezien zorgen volgende acties voor het promoten van het geothermische potentieel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  • de beschikbare gegevens met betrekking tot de Brusselse ondergrond van de verschillende partners worden gedeeld, zodat er een betere karakterisatie van de ondergrond vanuit geologisch, hydrogeologisch en thermisch standpunt mogelijk is;
  • nieuwe veld- en laboproeven worden uitgevoerd om de Brusselse ondergrond in minder onderzochte gebieden beter te karakteriseren;
  • het geothermische potentieel van het Brussels Gewest wordt in kaart gebracht zodat men op een welbepaalde plek in Brussel eenvoudig kan inschatten wat de mogelijkheden van geothermie zijn;
  • aanmaak en ontwikkeling van een website die de toepassing van geothermische energie in Brussel promoot;
  • organisatie van een reeks communicatiegerichte evenementen voor de burgers, de professionals uit de sector (architecten, studiebureaus, boorders, installateurs) en de administratie, met als doel hen attent te maken op de mogelijkheden van deze technologie.

Dit project brengt de voornaamste spelers op het vlak van geothermie in het Brussels Gewest samen, namelijk de ULB (dienst BATir), de VUB (departement Hydrology and Hydraulic Engineering), de Belgische Geologische Dienst, Leefmilieu Brussel en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB-CSTC).

Back to top of page

Zich abonneren op alle nieuws omtrent geothermie in Brussel