Naar inhoud

Université Libre de Bruxelles

Het Laboratoire de GéoMécanique (LGM) is een van de vijf onderzoekseenheden van de dienst BATir (Building, Architecture and Town Planning).

Het Laboratoire de GéoMécanique (LGM) is een van de vijf onderzoekseenheden van de dienst BATir (Building, Architecture and Town Planning). Het laboratorium maakt deel uit van de Ecole Polytechnique de Bruxelles van de Université Libre de Bruxelles (ULB). Het Laboratoire de GéoMécanique van de ULB heeft een expertise ontwikkeld in het begrip van de gedraging van (rots)bodems die complexe milieuomstandigheden te verwerken krijgen, mechanisch, hydraulisch, thermisch, dan wel chemisch.

In het kader van het Brugeo-project brengt het Laboratoire de GéoMécanique zijn kennis aan over de theoretische funderingen die betrekking hebben op de gedraging van de verticale geothermische sondes (gesloten systeem). Het vervult eveneens de rol van projectcoördinator. 

 

Back to top of page

Zich abonneren op alle nieuws omtrent geothermie in Brussel