Naar inhoud

Enhanced Thermische Responstests (E-TRT) uitgevoerd in Brussel

Gepubliceerd op

Onder leiding van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en met de steun van de ploegen van de Belgische Geologische Dienst en van Leefmilieu Brussel, werden er recent twee Enhanced Thermische Responstests uitgevoerd in het Terkamerenbos. Dit gebeurde op twee diepe boringen die in het kader van het Brugeo-project werden uitgevoerd.

Deze Enhanced Thermische Responstests zijn van essentieel belang om het geothermische potentieel van gesloten geothermische systemen (ondiepe geothermie) nauwkeurig in kaart te brengen. De boringen zijn over de volledige diepte uitgerust met optische vezelkabels, waarmee de ongestoorde bodemtemperatuur in functie van de diepte kan worden opgemeten. Door middel van een koperkabel die mee in het boorgat werd geïntegreerd wordt de ondergrond gedurende meerdere dagen opgewarmd. Uit interpretatie van de temperatuurmetingen tijdens opwarming en vervolgens afkoeling van de ondergrond kan de warmtegeleidbaarheid in functie van de diepte bepaald worden. Deze parameter is van groot belang bij de dimensionering van verticale geothermische sondes (gesloten systemen).

 

Back to top of page

Zich abonneren op alle nieuws omtrent geothermie in Brussel